Hvordan fungerer et samarbeid med Discover People?

Hvordan fungerer et samarbeid med Discover People

I Discover People har vi fokus på å skape vinn-vinn løsninger for begge parter. Velger du å ha et samarbeid med oss som din foretrukne leverandør på rekruttering, vil vi være fleksible og sørge for at du blir fornøyd og får ansatt riktig kandidat. Da vi mener menneskene som jobber i bedriften er de som skaper bunnlinjen er det også viktig for oss å sette kandidat i fokus, og vi vil sørge for at du som bedrift opprettholder ditt gode rykte, samt at vi skaper en employer branding effekt for deg. Nedenfor skisserer vi to ulike måter du kan samarbeide med oss på. Ved siden av dette kan vi også gi deg råd om rekrutteringsprosessen om du ikke ønsker å benytte deg av våre tjenester.1. Vi kjører hele prosessen

Når vi kjører hele prosessen, gjør vi alt fra å finne passende kandidater til å levere kvalifiserte personer til din bedrift. 

1. Kundemøte
I kundemøte avdekker vi kundens behov og finner ut om vi er riktig samarbeidspartner for å finne kandidaten til din bedrift. 

Et kundemøte er vanligvis en uformell, kort prat hvor bedriften presenterer hva de trenger hjelp til. Man snakker overordnet om bedriften, hvilke fremtidsplaner bedriften har og om mål/ambisjoner. Det er essensielt i prosessen at vi får et bedre innblikk i hva som er viktig for din bedrift. Vi ønsker også gjerne å besøke bedriften, for å se hvordan arbeidsmiljø, kontorer osv. er. Det skaper et bedre helhetlig inntrykk for oss som rekrutteringsbyrå, samtidig ønsker vi også å få hilse på flere personer som jobber i bedriften.  

2. Kravspesifikasjon 

Under kundemøtet utarbeider vi sammen en kravspesifikasjon. Denne inneholder hvilke typer kandidater bedriften trenger, og hvilke kvalifikasjoner kandidaten skal besitte. 

Vi er opptatt av kvalitet, og har derfor en nøye kravspesifikasjon. Det er ønskelig om bedriften har enkelte kravspesifikasjoner klare, eller hvertfall tydelige tanker om hva de er på utkikk etter. Sammen utarbeider vi dine krav videre, til vi har et tydelig bilde av kandidaten du er på utkikk etter. 

3. Research og screening

I denne delen av prosessen finner og velger vi ut kandidater vi mener passer til hver enkelt bedrift sine kravspesifikasjoner. I vårt søk ligger kravspesifikasjonen som et minimum, men vi ønsker allikevel å se mennesket bak CVen og ta personlige egenskaper med i betraktning. 

Denne delen av prosessen vil være uavhengig av bedriften, og utføres kun av oss. Tidsbruk når det kommer til denne delen av prosessen vil variere mye med tanke på kravspesifikasjonene vi sammen har definert. Et vanlig estimat er mellom 1 til 4 uker, men igjen er dette avhengig både av type stilling kandidaten skal ha og ønskelig utdanningsbakgrunn. 

4. Førstegangsintervju 

I førstegangsintervjuer legger vi fokus på personlige egenskaper og egnethet. Vi avdekker om kandidaten besitter de riktige kvalitetene, og passer inn i din bedrift.  

I en vanlig prosess vil vi alltid vurdere flere kandidater til samme stilling. Det er vanlig å innkalle flere av de egnede kandidatene til førstegangsintervju. Vi har utarbeidet generelle intervjumaler, som kan benyttes, eller vi kan sammen med bedriften modifisere denne noe om det er spesielle spørsmål som er viktige å avdekke. 

5. Andregangsintervju hos bedrift 

Her vil vi presentere den best egnede kandidaten for oppdragsgiver. Om ønskelig bistår vi gjerne i dette møtet, men det er bedriften som avgjør om presentert kandidat får ansettelse. 

Denne delen av prosessen begynner med at vi har funnet kandidaten vi mener er best egnet til å fylle kravspesifikasjonene vi sammen har definert. Denne kandidaten presenteres til bedriften, og det avtales dermed et møte. Under møtet vil vi gå i dybden på tidligere jobberfaring, ambisjoner og personlige egenskaper. Med andre ord hva kan denne kandidaten tilføre din bedrift. 

Prosessen videre

Bedriften må her ta en avgjørelse om den mest kvalifiserte personen er funnet. Vi kan bistå i denne avgjørelsen, men det er bedriften selv som sitter på beslutningen. Videre skriver arbeidsgiver kontrakt og kjører oppstart med kandidaten. Det er vanlig å ha en onboardingprosess hvor kandidaten bli kjent med alle medarbeiderne i bedriften. 

2. Vi tar deler av prosessen 

I denne typen prosess avgjør du hva du trenger hjelp til. Det vanligste vil være  at vi utfører hele prosessen unntatt intervjuet, og leverer kandidaten til din bedrift for intervju. Du bestemmer selv hvor mange kandidater du vil at vi skal stille med, om du ikke er fornøyd med kandidatene vi presenterer vil vi gjenta prosessen. Over en uforpliktende kaffeprat kan vi sammen finne ut hvilke prosesser du trenger hjelp til.

Research 

Den første delen av prosessen går ut på at vi søker etter kandidater i ulike eksterne og interne CV-databaser. Det kan være lurt å outsource denne delen av prosessen fordi tilgang til de fleste databaser er dyrt. Det er også viktig med erfaring av søk i slike systemer for å finne de best egnede kandidatene som fyller kravene til stillingen du er ute etter å fylle. 

Screening 

Neste del av prosessen handler om å finne rette ferdigheter eller kvalifikasjoner og ferdigheter til stillingen og bedriften, altså som oppdragsgiver er på utkikk etter. Å finne riktig kandidat er en kostbar del av prosessen. Dette er fordi man både må finne riktige kanaler og legge ut annonser. Dette er en stor utgift når det kommer til rekrutteringsprosessen. 

Møtebooking 

Vi arrangerer et møte mellom de relevante kandidatene og bedriften. Bedriften selv evaluerer kandidaten vi presenterer, og beslutter om personen er kvalifisert og passer inn i stillingen. Vi booker alltid møter hvertfall 24 timer i forveien, og både bedrift og kandidat vil få en påminnelse samme dag for å sikre at begge parter stiller. 

Vi er fleksible når det kommer til å hjelpe deg med rekrutteringen. Og setter alltid kunden og kandidaten i fokus. Det er viktig for oss at du blir fornøyd, det er derfor viktig at man sammen setter rammer for prosessen. Vi er klare for å hjelpe deg med å finne dine nye ansatte!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *