• Stian Vik

HVORFOR BRUKE REKRUTTERINGSBYRÅ?

Rekruttering er en stor, omfattende og kostbar prosess for ethvert selskap. Å drive denne prosessen selv kan derimot være positivt økonomisk og lurt med tanke på å bygge et helhetlig merke og tilstedeværelse i markedet. Mange velger likevel å sette ut denne prosessen på grunn av den omfattende tidsbruken. I dette innlegget vil vi forklare hvorfor det kan være kostnads- og tidsbesparende å bruke et rekrutteringsbyrå.Lavere kostnad

Når det kommer til kostnader snakker man både om kostnader knyttet til tidsbruk, men også kostnader ved å legge ut annonser. Rekrutteringsbyrå legger gjennom året ut mange flere annonser enn bedrifter som ikke driver med dette og får dermed en bedre pris per annonse. Når det kommer til tid er det ofte flere personer som er innblandet i prosessen, dermed øker kostnadene når det kommer til lønn brukt per time brukt på rekruttering.


Et annet aspekt ved kostnader når det kommer til rekruttering, er tidsbruken ansatte ikke kan bruke på å gjennomføre sine egentlige oppgaver, sett at man ikke har en egen HR-avdeling eller HR-ansvarlig til å ta seg av denne prosessen. I og med at tidsbruken kan komme opp i mange timer, kan et reelt scenario være at man må sette bort egne oppgaver eller ansette en vikar for å fylle inn mens man er i en rekrutteringsprosess.

Høyere kvalitet

Kvalitet handler om kvalitetssikring i prosessen. Et rekrutteringsbyrå vil nå ut til flere aktuelle kandidater fordi de har mulighet til å utarbeide kreative annonser, og i tillegg har et bredt nettverk innenfor feltet og flere databaser å søke etter kandidater i. Gjennom en omfattende seleksjonsprosess med søk samt intervju får et rekrutteringsbyrå i mye større grad kvalitetssikret prosessen. Rekrutteringsbyrået vil sammen med kunden bli enige om hvilke spørsmål som skal være med i intervjuet, slik at byrået dermed kan utføre et semistrukturert dybdeintervju rundt disse spørsmålene, men fordi man har erfaring med feltet jobber man med og rundt malen, og plukker opp eventuelle oppfølgingsspørsmål underveis. Det er vanlig å måtte involvere flere ansatte i en rekrutteringsprosess, da spesielt i intervjufasen, for å få kvalitetssikret prosessen. Tar man rekrutteringsprosessen selv er det lett å falle for magefølelse, der et rekrutteringsbyrå vil levere best mulig kandidat på bakgrunn av en nøytral vurdering.Mindre tidsbruk

Rekruttering til bare en stilling kan ofte være en tidkrevende prosess. Se for deg at du utlyser en stilling og får 75 søkere. Det vil ta rundt 15 minutter å lese gjennom CV og søknader, og i tillegg skal man selektere hvem man skal ta med seg videre i prosessen. Om man skal kalle inn rundt 10 personer til intervju vil intervjutid samt forberedelser og etterarbeid komme på rundt 2 timer per kandidat. Skal en kollega også være med på intervjuene vil man fort komme opp i 40 timer totalt. Det er også vanlig å ha andregangsintervju med 3-4 kandidater, i tillegg til en caseoppgave og et finaleintervju der man gjerne også burde ha med flere ansatte på intervjuet. Totalt kan tidsbruken på en slik prosess komme på 50-100 timer, avhengig av hvilken stilling det er snakk om.


Dette er regnestykket med 1 stk rekrutterer, ofte gjøres denne prosessen med 1-2 ekstra medarbeidere, man må da gange opp tiden tilsvarende.
Feilrekruttering

Feilrekruttering er når du ansetter en person som ikke når opp til de målene som er satt for stillingen. Dette kan forekomme om man ikke har en god nok prosess, ikke har satt gode nok kravspesifikasjoner, fra første kartlegging av kravspesifikasjon til selve intervjuet som igjen fører til at du ender opp med å gå for en ansettelse som ikke blir riktig. Ansettelser kan ofte føles riktig der og da, men i lengden kan det komme frem at personen ikke passer til stillingen. Dette er vanlige feil som de fleste begår, faktisk innrømmer hele 9 av 10 bedrifter å ha gjennomført feilansettelser. Dette kan unngås i større grad om man bruker et rekrutteringsbyrå fordi de er profesjonelle og har kunnskap om fallgruver når det kommer til alle de forskjellige fasene i rekrutteringsprosessen.


For å konkludere ser vi at rekruttering er en tidkrevende prosess som kan medføre store kostnader for bedriften. Det er lurt å ta en vurdering på om man har ressursene til å gjennomføre rekruttering selv, eller om det kan være fordelaktig å sette bort tjenestene til et rekrutteringsbyrå.


Om du sitter å vurderer å bruke et rekrutteringsbyrå, tar vi gledelig en kaffe og en uforpliktende kartlegging av ditt rekrutteringsbehov.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle