Rekruttering

Discover People AS Rekruttering

Vi tar på oss jobben med å finne de beste kandidatene! 

Sitter du med en følelse av at det er vanskelig å knytte til seg de beste talentene? I så fall er din følelse riktig: i en hektisk og krevende tid er det enormt vanskelig å vinne tilliten til de beste kandidatene. I tillegg til at kandidater er mangelvare, er også prosessen langsom og det krever at man har en fullverdig rekrutteringsprosess.

Å bruke rekrutteringsbyrå, gir deg mer tid til å fokusere på det du er god på. Vi er gode på å knytte til oss kandidater, og om kandidatene har et brennende ønske om å jobbe hos din bedrift knytter vi dere sammen gjennom vår rekrutteringsprosess. Vi oppdager mennesket, slik at du kan gjøre det du er god på. Det er flere aspekter med å bruke et rekrutteringsbyrå: unngå feilansettelser, knytte til seg talentene, oppdage det beste i hvert enkelt menneske, bruke tid i prosessen, sørge for at begge parter er fornøyde. 

rekrutteringsprosessen

I kundemøte avdekker vi kundens behov og finner ut  hvordan vi som samarbeidspartner kan finne kandidaten til din bedrift. Vi blir kjent med dere og får dannet oss et innblikk av deres arbeidsmiljø og kultur i selskapet. Hvem er vi, og hvem er dere.

Vi jobber alltid med utgangspunkt i vårt slagord. «Vi oppdager mennesket bak CVèn. For å oppdage, må man bruke tid med hver kandidat, bli kjent, og stille kandidaten de riktige spørsmålene i intervjufasen.  En ansettelse er en ressurskrevende prosess og vi vet at dette stjeler mye av tiden din som leder. Discover People gjennomfører hele rekrutteringsprosessen for deg. 

Under kundemøtet utarbeider vi sammen en kravspesifikasjon. Denne inneholder hvilke typer kandidater bedriften trenger, og hvilke kvalifikasjoner kandidaten skal besitte. Vi er opptatt av kvalitet, og har derfor en nøye kravspesifikasjon. 

Denne avklaringen skal omfatte en grundig jobbanalyse, med påfølgende spesifisering av krav til hva slags kompetanse, egenskaper og utdanning en ny ansatt  ha, og hva som er ønskede kvalifikasjoner og egenskaper. 

Noen sentrale spørsmål: 

  • Hva er arbeidsoppgavene til en nyansatt? 
  • Hvem gjennomfører opplæring og onboarding? 
  • Hva er kravene for stillingen? 
  • Hvor mange års jobberfaring er kravet for dere? 
  • Hvilke utdanningskrav har dere? 

Det er viktig for oss, som rekrutteringsbyrå å vite at du som kunde har alt under kontroll. Vi kan hjelpe deg med rekrutteringen, men vi ønsker at du skal ha kontroll på resten. Derfor ønsker vi å vite at de kandidatene vi ansetter hos deg, får en god onboarding, klare utviklingsmål og trår inn i en god bedriftskultur.
Vi lever av at kandidatene våre har en god opplevelse, derfor krever vi av våre kunder at de leverer en god opplevelse etter vi er ferdig med vår jobb.  

 

I denne delen av prosessen finner og velger vi ut kandidater vi mener passer til hver enkelt bedrift sine kravspesifikasjoner. I vårt søk ligger kravspesifikasjonen som et minimum, men vi ønsker allikevel å se mennesket bak CVen og ta personlige egenskaper med i betraktning.

Search/headhunting: 

Å søke etter kandidater er en egen måte å gjøre rekruttering på. Dette passer veldig godt for jobber man enten sliter med å finne kandidater for, eller jobber der man vil hente inn kandidater som ikke selv søker jobb. 

Tradisjonell annonsering:

Når vi snakker om annonsering så er det en veldig vanlig prosess i en rekrutteringsprosses. Alle kan legge ut en annonse, men det er stor forskjell på en bra og en mindre bra annonsetekst. Det er ofte her mange bedrifter sliter med å tiltrekke seg deg beste kandidatene. Vi jobber på ulike plattformer når det kommer til annonsering. Med dagens teknologi så kan man få delt annonsen sin til flere tusen mennesker som igjen øker sjansene for å finne den man er ute etter. I dag har man flere plattformer enn bare Finn.no, vi mener synlighet og Employer Branding er essensielt for en god rekrutteringsprosess. 

 

 

I førstegangsintervjuer legger vi fokus på personlige egenskaper og egnethet. Vi avdekker om kandidaten besitter de riktige kvalitetene, og passer til aktuell kunde. Vi booker inn relevante kandidater for førstegangsintervju. Under selve intervjuet ønsker vi å bli kjent med kandidaten som jobbsøker og har rådgivende tilnærming. Vi jobber ut i fra kravspesifikasjonen og som nevnt tidligere legger vi også vekt på mennesket bak CVen. Et intervju hos Discover People skal ikke oppleves som skummelt og vi spør ofte kandidaten om du er nervøs hvis vi merker at dette er ukomfortabelt. 

Prosessen videre etter førstegangsintervju er referansesjekk og vurdering sammen med kunde. 

Her vil vi presentere den best egnede kandidaten for oppdragsgiver. Om ønskelig bistår vi gjerne i dette møtet, men det er bedriften som avgjør om presentert kandidat får ansettelse. Vi mener det er viktig at kandidaten får møte oppdragsgiver. Dette er en fordel for begge parter i selve rekrutteringsprosessen.