Våre tjenester

La oss gjøre den neste gode ansettelsen. Raskt.

Vi i Discover People AS jobber alltid igjennom vårt slagord. «Vi oppdager mennesket bak CVèn. En ansettelse er en ressurskrevende prosess og vi vet at dette stjeler mye av tiden din som leder. Discover People gjennomfører hele rekrutteringsprosessen for deg. Våre spesialområder innen rekruttering er et bredt spekter av ulike stillinger. Du finner de ulike fagområdene nedenfor. 

Frisører

- Frisører - Barber

selgere

- B2C - B2B - KAM - AM

IT-Stillinger

- Programmerer - Utvikler - E-commerce & Netthandel

Kundeservice

- Kundeservice - Support

Butikksjef

- Butikkmedarbeider - Skiftleder

Regnskap

-Regnskapskonsulent - Lønn

vår prosess for bedrifter

I kundemøte avdekker vi kundens behov og finner ut  hvordan vi som samarbeidspartner kan finne kandidaten til din bedrift.

Under kundemøtet utarbeider vi sammen en kravspesifikasjon. Denne inneholder hvilke typer kandidater bedriften trenger, og hvilke kvalifikasjoner kandidaten skal besitte. Vi er opptatt av kvalitet, og har derfor en nøye kravspesifikasjon.

I denne delen av prosessen finner og velger vi ut kandidater vi mener passer til hver enkelt bedrift sine kravspesifikasjoner. I vårt søk ligger kravspesifikasjonen som et minimum, men vi ønsker allikevel å se mennesket bak CVen og ta personlige egenskaper med i betraktning.

I førstegangsintervjuer legger vi fokus på personlige egenskaper og egnethet. Vi avdekker om kandidaten besitter de riktige kvalitetene, og passer inn i din bedrift.

Her vil vi presentere den best egnede kandidaten for oppdragsgiver. Om ønskelig bistår vi gjerne i dette møtet, men det er bedriften som avgjør om presentert kandidat får ansettelse.

Prosessen videre er at arbeidsgiver skriver kontrakt og kjører oppstart med kandidaten.

Vi er Nysgjerrige på din neste ansettelse
Stian Vik / Daglig leder
Stian@discoverpeople.no

Sindre Flåm / Rekrutteringsleder
sindre@discoverpeople.no

Saqib Shabbir/ Rekrutteringsrådgiver
saqib@discoverpeople.no